Familjedaghemmet I Ur och Skur Näverhatten

Målformulering

Världens bästa förskola för en hållbar utveckling i praktiken

I Ur och Skurs mål är, att med den nya reviderade läroplanen Lpfö-18 som grund:

• ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla

• ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet

• ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten

• ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen

• ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i
naturen

• ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Förskolehjulet