Familjedaghemmet I Ur och Skur Näverhatten

Naturen

Våra aktiviteter anknyter till årstider, högtider, lärande om djur, natur och människa. Självklart anpassat till barnens olika åldrar och intellektuella utveckling.
Näverhatten är en certifierad I Ur och Skur-verksamhet vilket betyder att vi är ute större delen av dagen, ofta hela dagen. Något kortare utevistelse förekommer under den kalla årstiden.
Årstiderna upplever vi också genom att vi har friluftsfrämjandets naturskolor Skogsmulle, Skogsknytte & Skogsknopp varje termin.. Det är ett underbart sätt att uppleva naturen tillsammans på. Genom sånger, ramsor, lekar och sagor närmar vi oss naturen och dess djurliv på ett varsamt och ödmjukt sätt.
Vi erbjuder även civilförsvarets barnutbildning Hitta Vilse.

Mulle på besök