Familjedaghemmet I Ur och Skur Näverhatten

Verksamhetsidé

På I Ur och Skur Näverhatten finns plats för 12 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten kallas formellt för pedagogisk omsorg.
För pedagogisk omsorg är läroplanen för förskolan vägledande men inte tvingande. I ur och skur Näverhatten har från starten haft målet att arbeta aktivt med läroplanen på samma sätt som anmodas i förskolan.
Vi är tre pedagoger. På heltid, Mimmi som är verksamhetsansvarig och Caroline som är förskollärare och Hanne, barnskötare på halvtid.
Att med friluftsfrämjandets upplevelsebaserade pedagogiska metod skapa friska, glada och smarta barn. Såhär uttrycker Friluftsfrämjandet det: "Naturen är ett oändligt laboratorium, ett mysrum, ett lekrum, en plats för konstruktioner, en gymnastiksal, en matsal och mycket annat. Naturen är genusneutral och där lär sig barnen att klara sig själva och självförtroendet och självkänslan stärks. Kunskap, förståelse och upptäcktens glädje kommer naturligt. Ett nytt äventyr väntar bakom nästa träd eller sten”.

Vi äter, tänker och agerar ekologiskt i största möjliga utsträckning och maten är klimatsmart och ekologisk och kommer från Lindas kök (Glöd Vildmarkskök).
Varje termin bjuder vi in till föräldramöte.
Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år.
Vi strävar efter ett köns och religionsneutralt arbetssätt och vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan Lpfö-18. Vårt verktyg för det är förskole-appen Tyra.
Vi vill avslutningsvis framhålla vikten av barnens fria lek.
Leken har det allra största utrymmet i verksamheten
och beskrivs bäst med ett citat ur en dikt av signaturen Kajenn:

Barnen leker. [...]
Allt de tror och vet om verkligheten gör de lek av.
Det är märkligheten.
Vuxna tror att lek är tidsfördriv.
De har fel i detta. Lek är liv.

Dansande dagbarn